Hiệu suất
4.9/5
HÀI LÒNG17 đánh giá
  • ≤2h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 86.2%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $70,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Chất lượng truy xuất nguồn gốc
Chất lượng đảm bảo khả năng
CE
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})

SẢN PHẨM CHÍNH

Main product
17,00 US$ - 21,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
Main product
20,00 US$ - 28,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
Main product
19,00 US$ - 24,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
15,10 US$ - 19,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
Trả hàng dễ dàng
5 orders
Main product
6,00 US$ - 8,50 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
Trả hàng dễ dàng
5 orders